Reolkontroll

– forebyggende vedlikehold for sikker lageroppbevaring

Areol tilbyr grundige og effektive reolkontroller for at du skal opprettholde maksimal sikkerhet på lageret. Vårt kvalifiserte team kan avdekke eventuelle skader på reolinnredningen og dermed redusere farlige situasjoner og fremtidige reparasjonskostnader.

Ifølge europeisk standard, SS-EN15635, er alle bedrifter pålagt å utføre regelmessige kontroller av lagerinnredningen, gjerne hver 12.måned. Alle bedrifter er i tillegg forpliktet til å følge arbeidsmiljølovens gjeldende forskrifter og sørge for at de ansatte arbeider i et trygt arbeidsmiljø. Dersom årlige reolkontroller ikke gjennomføres og eventuelle skader ikke utbedres, kan bedriften risikere påtale ved en ulykke.

Ved å overlate reolkontrollen til Areol, kan du konsentrere deg om kjernevirksomheten i bedriften og sørge for å få best mulig flyt i varestrømmen. Samtid ivaretar du miljø- sikkerhetsforskriftene i henhold til gjeldene reglement. Våre reolkontrollører er sertifiserte og har nødvendig kompetanse for å gjennomføre de årlige kontrollene på en trygg måte. Reolkontrollene blir dermed en naturlig del av virksomhetens HMS-arbeid.

Fordeler ved at vi utfører reolkontroll

  • Forlenger levetiden på reolene
  • Økt sikkerhet for personalet
  • Forhindre skader på lagrede varer
  • Reduserer kostnader ved å oppdage eventuelle skader tidlig

Slik gjennomfører vi reolkontroll på lageret ditt

  1. Du kontakter oss
  2. Vi besøker lageret ditt
  3. Vi identifiserer mulige strukturelle risikofaktorer
  4. Du mottar signert sluttprotokoll
  5. Vi kan bistå med deler og utskifting der det er behov