Leiefinansiering

Vi kan nå tilby leiefinansiering(leasing) på våre produkter gjennom vår samarbeidspartner, Brage Finans.

Leiefinansiering gjelder både nytt og brukt utstyr

  • Hvorfor skal man leie utstyret istedenfor å kjøpe utstyret kontant?
  • Leie gir kunden full bruksrett til utstyret gjennom hele avtaleperioden
  • Leie frigjør midler som kan bruke til andre investeringer som er avkastningsvennlige.
  • Leie belaster ikke investeringsbudsjettet.
  • Leie gir bedre kontantstrøm og bedre likviditet. Betaling i takt med verdirealisering av objektet gir bedre cash-flow, og dermed bedre nøkkeltall når kostnader og inntekter samkjøres.
  • Leie gjør at kunden ikke trenger å forskuttere merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.
  • Leie gir kunden en enkel budsjettering og regnskapsføring. Leien er kjent gjennom hele avtaleperioden, og utgiftsføres i sin helhet.
  • Leie binder ikke opp annen sikkerhet eller garanti fra banken. Ved leiefinansiering er sikkerheten i utstyret som regel tilstrekkelig.
  • Leie gir bedre forholdstall i balansen. Små og mellomstore bedrifter kan utgiftsføre kostnaden direkte som en driftskostnad, som gjør det forutsigbart og enkelt å budsjettere.

Kontakt vår salgsavdeling for tilbud på leiefinansiering.