Hanebo & Sortvik

«Nå har vi et moderne dekklager hvor inn- og uthenting er mye enklere enn tidligere. Vi sparer mye plass, og denne struktureringen gjør også at vi sparer tid på å lokalisere dekkene til hver enkelt kunde.»