Nannestad-bedriften Areol Innredninger har holdt det gående i snart 40 år og er ledende i Norge innen kjøp og salg av brukte reoler og tilbehør for alle typer lager, og har spesialisert seg på ombruk/gjenbruk.

– Det fine med stål er jo at det aldri går ut på dato, så det kan brukes igjen og igjen, sier Kjetil Bergseth, daglig leder i Areol på Maura.

Areol er størst i landet på brukt lagerinnredning og omsatte for 40 millioner i fjor. Etter fire tiår med lagerbygging og logistikk har gitt dem høy kompetanse på effektiv og bærekraftig utnyttelse av materialer.

– Ombruk er det vi driver med, og vi kjøper og selger lagerinnredninger og bygger de om til nye kunder, forteller Kjetil Bergseth, og anslår at det er mellom 20 og 50% besparelser på å kjøpe brukt lagerinnredning, istedenfor nytt.

– Lageret er jo ofte det største rommet hos bedriftene, og derfor har det også et visst omfang, miljøbevissthet handler ikke bare om å sortere husholdningsavfall i riktig pose, sier Kjetil.

Stolt Miljøfyrtårn siden 2022

I 2022/2023 ble Areol Miljøfyrtårn og bærekraftarbeidet gjennomsyrer alle deler av bedriften.

– Det er en kjepphest for meg, sier Kjetil, og vi ha et bevisst miljøfokus i alle ledd i bedriften, forteller Kjetil, ikke bare mot kunden men også den måten vi driver bedriften på.

Skippertak for miljøet

Blant annet kan medarbeiderne lade bilen gratis på jobben, noe som har ført til at alle har skiftet til el-bil. Varmepumpe, vannbåren varme og nå vurderes solcellepaneler på taket for energisparing. Her har Areol tatt et bevisst valg og bør være et forbilde for lignende bedrifter.

Bred portefølje

– Selv om vi har hovedfokus på brukt, selger vi også noen nye produkter, som blant annet strimmelporter. Porten på et lager brukes hyppig, og erfaringsmessig er det der det forsvinner mest energi, forklarer Kjetil. Nå installerer vi strimmelporter som skal senke energiforbruk betraktelig og kan spare bedrifter for enorme kostnader.

Kunder som har fått installert strimmelporter fra Areol i sine lager er veldig fornøyde. Flere uttrykker at det både er energisparende og praktisk. Areol produserer, tilpasser og monterer lagerportene selv og ser at etterspørselen øker når de får høre om miljøaspektet.

– Det handler om å effektivisere lager på flere måter, både maksimal utnyttelse av plass men mer og mer energibesparelse man kan få av dette, avslutter Kjetil.