Torsdag 8. desember fikk vi endelig sertifiseringen som miljøfyrtårn. Ordfører Hans Thue overrakte blomster og diplom!

Areol er nå bedrift nummer 16 i Nannestad kommune som har innfridd kravene for sertifiseringen.

– Gratulerer med sertifiseringen til en bedrift som allerede er miljøbevisste ved å levere brukte innredninger. I Nannestad kommune er det viktig at vi sammen tar miljøbevisste valg og stiller krav til hverandre om å ta de gode valgene til det beste for vårt klima og miljø, sier Ordfører Hans Thue.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Gjennom sertifiseringen får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forberede sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Det er kommunen som er sertifiseringsmyndighet og alle miljøfyrtårnvirksomheter resertifiseres hvert tredje år gjennom en tredjeparts-sertifisør.

Jeg ønsker og bli kontaktet om:

    PallereolerSmåvarereolerGrenreoler

    ArbeidsplassStrimmelporterMesanin

    NettningburSikringTilbud på brukte reoler

    Montering/demoteringReolinspeksjonAnnet